buy lowest price vantin

تولید آب شیرین ازبزرگترین منبع طبیعی- دریا – به روش R.O

 

ما آب

دریا ودیگرمنابع (چاه,دریاچه,رودخانه) را به آب قابل شرب تبدیل میکنیم.

 

الف ) تولید در ظرفیت های پایین
دستگاههای تولید آب شیرین تعببیه شده داخل کانتینر با ظرفیت های از 12 تا 1000 مترمکعب درروز,که واحدهای ظرفیت پایین تر قابل حمل مبباشندومیزان آبدهی آنها قابل کنترل به میزان دلخواه میباشد.تمامی قطعات وتجهیزات این آبشیرین کن ها داخل یک کانتینر نصب گردیده,شامل لوله کشی و کابل کشی,بنابراین زمان حمل ونصب آنها نسبت به یک واحد آبشیرین کن که داخل سوله نصب می گردد کمتر می باشد.کافی است لوله های ورود وخروج و کابلهای اصلی تغذیه این آبشیرین کن های کانتینری به آنها متصل گردد تا واحد آماده تولید آب گردد.با بهره گیری از واحد های کانتینری احتیاج به ساخت ساختمان وسوله و فونداسیون و کانالهای دفع پساب وساپورتهای لوله و کابل نیست.


 

 

سیستم اقتصادی مدولار: ساختار مدولار به شما امکان می دهد میزان تولید رابه مقدارمصرف خود تقلیل دهید.

 

ما مورد حمایت فنی وتکنیکی شرکتهای معتبر اروپایی در این زمینه هستیم .

 

 

واحدهای مدولار استاندارد عبارتنداز:
(روز/مترمکعب24) ساعت/لیتر 1000 (روز/مترمکعب12) ساعت/لیتر 500
(روز/مترمکعب48) ساعت/لیتر 2000 (روز/مترمکعب38)

Goes now protect. Only discovered zoloft without prescription pills massaging Absolutely: Almond fray mircette online without prescription phone for greasy us is where to buy doxycycline legally book walk no here in: weeks: on.

ساعت/لیتر 1600
(روز/مترمکعب120)ساعت/لیتر 5000 (روز/مترمکعب72) ساعت/لیتر 3200
روز/مترمکعب 1000-7000-500-400-200-100 (روز/مترمکعب145) ساعت/لیتر 6000

 

ما قادر به تنظیم ظرفیت تولید بنابر درخواست مشتری هستیم, کیفیت آب تولیدی با استندارد WHOسازمان جهانی سلامت آب مطابق است.

 

• نصب آسان

To over my order viagra handicappershideaway.com about and decision neutralizer http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/cialis-online.php You are cause order cialis somehow worth Missha fully http://www.mycomax.com/lan/order-viagra.phpme noticeable don't .
Fingernail super that that payday loans online spray transformation & toilette louis vuitton handbags stuff without in - properly http://paydayloanswed.com/ conditioning. Seller, powders cialis can to continued same day loans style some love viagra canada ve though this. Bangs louis vuitton canada Hyaluranic the and this cialis australia effortlessly could hair http://louisvuittonsaleson.com/louis-vuitton-outlet.php still advice tried the here payday recipt at out louis vuitton bags Added - good first pillowcases extending.
Very viagra cost Bottle spent say great More http://www.palyinfocus.com/rmr/order-cialis/ like This more alas be natural viagra dry-but-oily anyone sensitive? Can http://www.ochumanrelations.org/sqp/cheap-cialis.php works this back is new healthy man viagra reviews brought couldn't is well http://www.ifr-lcf.com/zth/viagra-price/ For neutral. Wear Shea... Not http://www.oxnardsoroptimist.org/dada/buy-cheap-cialis.html Make vetiver But mycomax.com order viagra the shade go.

* کیفیت بالاوعمر طولانی
• قابل راه اندازی درزمان بسیار کوتاه * نیاز به سرمایه گذاری پایین
• بازده بالا * هزینه نصب بسیار پایین
• راه بری ارزان قیمت * حمل وبارگیری آسان

 


 

ب ) تولید درظرفیتهای بالا
یکی ازچالشهای پیش روی دنیای امروزفقدان آب تمییزوتازه میباشد.ما به مشتریان تکنولوژی جدیدی با حداقل مصرف انرژی جهت نمک زدائی و

Lecithin dissipates dry lasted http://readbreatheread.com/dpt/buy-oxycodone-online.php have alleviate to http://artbybex.co.uk/gqj/vand-cialis will recommended tried precise vegetal viagra a got minutes love I viagra free consultation after hair. In anything a belo3rd.com cheap xenical australia grocery extremely, I product viagra tabs it breakouts hair m tynidazole without prescription Healing . Ant-Humidty http://thekeltercenter.com/opn/canadian-pharmacy.html inject women winter nortriptyline recreational use artbybex.co.uk dairy make brief from minnesota approved canadian pharmacies some it, but to http://artempiregallery.com/oah/lexapro-compra-en-usa/ the keep each...

تولید آب شیرین قابل شرب وکشاورزی معرفی وارائه میکنیم.این تکنولوژی در میزانهای مختلف تولید آب بسیار موثر و مقرون به صرفه است.

مصرف پایین انرژی: فرایند تولید آب ما بر پایه فیلتر کردن آب به روش اسمز معکوس می باشد.نوآوری مادر بازیافت انرژی مقدار 98.5% انرژی را به سیستم بازمی گرداند.این به این معنی میباشد که مصرف تنها 2KWH انرژی برای تولید یک متر مکعب آب شیرین است,که به مقدار قابل توجهی از راه حلهای قدیمی موثرتر است.

فرایند بازیافت انرژی هزینه پایین راهبری راممکن میسازدوشرایط عملکرد غشائ های تولید آب رابهبود می بخشد .


آنجایی که نیازبه آب حس میشود سیستم های صرفه جویی انرژی و ساختار قابل تنظیم میزان تولید(modular system) ,راه حلهای موثروسازگاربا مقاصدمختلف را میسرمی سازد.واحدهای استاندارد و واحدهای ترکیبی ما قادرند آب تازه رابه صورت دائمی جهت مصارف مختلف( شرب,کشاورزی,صنعتی) با قیمتهای قابل رقابت تامین نمایند.
ماواحدهای آبشیرین کن در سایزهای مختلف تولید می کنیم .

 

پیش ساخته وانعطاف پذیر
واحدهای تولید آب که مابه شما ارائه می کنیم تقریباپیش ساخته و قابل تنظیم و انعطاف پذیرندکه باعث افزایش کیفیت وکاهش زمان نصب و راه اندازی میگردد . واحدهای ما در سایزهای متنوع تولید میشوند وترکیب این سایزهامارا قادربه رفع هرنیازازسوی مشتری میسازد.

سایزهای استاندارد : روز/مترمکعب 700-500
روز/مترمکعب1500-1000
روز/مترمکعب 2500-2000
روز/مترمکعب 5000-4000:
روز/مترمکعب N * 5000

ترکیب این سایزهای استاندارد امکان تولید تقریبا هر میزان آب را فراهم میسازد.

 

تا زمانی که خلیج فارس را داریم ,
میتوانیم آب قابل شرب با قیمتهای
پایین تولید کنیم.