buy lowest price vantin

جاروب های نظافت شهری :

  

 

 

 بازدید جناب آقای دکتر قالیباف از تولیدات شرکت ایران صاواتو در طرح مکانیزاسیون شهرداری تهران 

 

 

 

 

خودرو نظافت و رفع آلودگی شهری ، صنعتی و بیمارستانی

 

 

 

  

 

 

تولید کننده انواع سیستمهای نظافت صنعتی شهری و نظامی فشار قوی ، آب سرد ، آب گرم و بخار

 

 

بازدید جناب آقای دکتر جهانگیری از محصولات تولیدی شرکت ایران صاواتو